محصولات جدید

محصولات جدید

گروه بازرگانی نیاوران با بهره گیری از تجربه چندین ساله مدیران خود در زمینه ایجاد و گسترش بازارهای مختلف و خلق موقعیتهای مناسب جهت راه اندازی کسب و کارهایی با هزینه و سرمایه کم درحال آماده سازی بستر مناسب در یکی دیگر از بخش های صنایع غذایی جهت ایجاد بازار تولید و همچنین مصرف تولیدات این محصول می باشد.
بدیهی است پس از حضور موفق در عرصه دستگاههای صنایع فلزی و پس از آن حضور در بخش های متنوع صنایع غذایی و راه اندازی و احداث بزرگترین واحد های تولیدی محصولات غذایی و همکاری با بزرگترین تولید کنندگان صنعت غذا که نام و آوازه آنها از مرزهای ایران عزیز فراتر رفته  ، تجربه گرانقیمتی جهت خدمت رسانی بهتر در راستای پیشرفت و ایجاد شرایط تولید در حد استانداردهای بین المللی بدست آمده و این امر وظیفه سنگینی را جهت یاری رسانی در زمینه بهبود و پیشرفت توان تولیدی کشور بر ما متحمل ساخته.

منتظر اتفاقات بزرگ و تحولات عظیم در آینده نزدیک باشید ….