پخش سیمرغ

شرکت پخش سیمرغ با همکاری گروه بازرگانی نیاوران اقدام به پخش انحصاری محصولات دانه و روغن با برند حاج احمد می نماید.

در حال حاضر این پخش به صورت رایگان با شرایط خاص در تهران اجرایی شده و به زودی گستره فعالیت افزایش خواهد یافت …

تلفن سفارشات روغن و دانه های روغنی
09104848140