minolive50-Eko_2

دستگاه روغن گیری زیتون 50 کیلویی تک فاز و سه فاز