دستگاه های پرکن و بسته بندی

دانلود کاتالوگ محصولات پرکن و بسته بندی

دستگاه های پرکن

دستگاه پرکن مایعات رقیق
مایعات رقیق
دستگاه پرکن مایعات غلیظ
مایعات غلیظ
پودر و گرانول
سایر (ویبره دار و عدد شمار)

دستگاه های بسته بندی

بسته بندی پودر و گرانول
بسته بندی مایعات رقیق
بسته بندی مایعات غلیظ
سایر دستگاه ها

دستگاه های لیبل زن

بطری گرد
بطری صاف
سایر لیبل زن ها

سایر دستگاه ها

دربند
پرکن تیوب
جت پرینت
سیلینگ
وکیوم پک
شرینک پک
خط تمام اتوماتیک پرکن و بسته بندی