دستگاه های پرکن و بسته بندی

دانلود کاتالوگ محصولات پرکن و بسته بندی

دستگاه های پرکن

مایعات رقیق
مایعات غلیظ
پودر و گرانول
سایر پرکن ها

دستگاه های بسته بندی

بسته بندی پودر
بسته بندی گرانول
بسته بندی مایعات رقیق
بسته بندی مایعات غلیظ

دستگاه های لیبل زن

بطری گرد
بطری صاف
سایر لیبل زن ها

سایر دستگاه ها

دربند
پرکن تیوب
جت پرینت
سیلینگ
وکیوم پک
شرینک پک
خط تمام اتوماتیک پرکن و بسته بندی